Kérdése van? Hívjon minket!

Alkatrész: 06 30 229 0392

Szerviz: 06 30 552 3725

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a SKODRI Gépjármű-javító és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) www.skodapatika.hu weboldalán (továbbiakban: honlap), vagy székhelyén, üzlethelyiségében elérhető szolgáltatások igénybevevő, vásárló (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának, igénybevételének feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával, az általa választott szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: SKODRI Gépjármű-javító és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2141 Csömör, hrsz: 019/3.

Levelezési cím: 2141 Csömör, hrsz: 019/3.

Üzlethelyiség címe: 2141 Csömör, hrsz: 019/3. (Határ út 5.)

Képviselő neve: Sághi György

Cégjegyzékszám: 13-09-209272

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 28953289-2-13

Közösségi adószám: 

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10400494-50526980-53661008

IBAN számlaszám: 

E-mail cím: skodrikft@gmail.com

Telefonszám: +36-1/405-7769

Fax: +36-1-402-0998

3. Fogalommeghatározások
 1. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott gépjármű aftersales szolgáltatások, így különösen a Szolgáltató által forgalmazott gépjárművek alkatrészeinek Felhasználó részére történő értékesítése és gépjármű karbantartási és javítási szolgáltatások. A Szolgáltatás lehet termék (ingó dolog) tulajdonjogának átruházása, vagy valamely szolgáltatás nyújtása a Felhasználó részére, melynek pontos tárgya Szerződésben kerül meghatározásra.
 2. Vásárló, Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre.
 3. Termék: A jelen ÁSZF vonatkozásában minden olyan Szolgáltatás, melynek tárgya ingó dolog tulajdonjogának átruházás.
 4. Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett, nyílt interneten elérhető egyedi címmel rendelkező felület, webáruház, melyen keresztül a Felhasználó igényelheti a Szolgáltató által kínált Szolgáltatásokat, termékeket.
4. A Szolgáltatás tárgya, tartalma

A Szolgáltatás pontos tárgya, tartalma a Szerződésben kerül meghatározásra.

5. Felek jogai és kötelezettségei
 • A Felhasználó köteles a Díj Szerződésben és jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti megfizetésére.
 • A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtására a Szerződésben foglalt feltételek szerint.
 • Gépjármű karbantartási, javítási szolgáltatás megrendelése esetén a Felhasználó megfelelően kitölti a Szolgáltató által rendelkezésére bocsájtott Munkalapot. A Munkalapon megjelöltekhez képest további szükséges javítások felmerülése esetén a Szolgáltató telefonon, vagy a Felhasználó által megadott címre küldött e-mailben értesíti a Felhasználót, Aki azonos módon nyilatkozik a Szolgáltató felé, hogy a további javítási munkálatokat megrendeli-e. A Felhasználó által megadott e-mail címről érkező és a Szolgáltató által ezen e-mail címre megküldött elektronikus levél szerződésszerű jognyilatkozatnak minősül.
 • A gépjármű karbantartási, javítási Szolgáltatás (további felmerült munkálatokat is magában foglaló) elvégzését követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott címre küldött e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó az értesítés megküldésétől számított 7 napon belül köteles átvenni a gépjárművét. Amennyiben a Felhasználó ezen határidőben bármilyen okból nem veszi át a gépjárművét, a Díjon felül tárolási díj megfizetésére köteles. A Felhasználó a Díj és a tárolási díj teljes megfizetése esetén jogosult a gépjárművét birtokba venni.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott címre küldött e-mailben értesíti a Felhasználót arról, ha a megrendelt Termék Felhasználó általi átvétele lehetővé vált. A Szolgáltató a megrendelt Terméket az értesítés megküldésétől számított 15 napig tartja a Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó ezen időtartam során nem veszi át a Terméket, a Szolgáltató jogosulttá válik azt harmadik személy részére értékesíteni, mely esetén a Szolgáltató semmilyen módon vagy mértékben nem tartozik kártérítési felelősséggel a Felhasználóval szemben.
 • A Felhasználó által pontatlanul vagy valótlanul megadott adatok (különösen e-mail cím és értesítési cím) esetén a Felhasználó ebből eredő káráért a Szolgáltató nem felel.
 • A Felhasználó a Szolgáltató székhelyén jogosult a Termék átvételére. A Felhasználó írásban (az e-mailt is ideértve) jelzett igénye esetén a Szolgáltató postai szolgáltatás vagy futárszolgálat igénybevételével a Felhasználó által megrendelt terméket megküldi a Felhasználó által megjelölt helyre azzal, hogy minden vonatkozó költséget kizárólag a Felhasználó köteles viselni a Felek eltérő megállapodásának hiányában.
 • A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, miszerint a Szerződésből származó igényeket nem engedményezi, ellenkező esetben az engedményezés a Felek között hatálytalan, és a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.
 • A Felek kötelesek egymással együttműködni, egymás számára minden szükséges tájékoztatást ésszerű határidőn belül megadni.
 • A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy annak valamennyi pontját és feltételét elolvasta és megértette. A Felhasználó ezen túl kijelenti, hogy a Szolgáltató tájékoztatta az ÁSZF azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek, és hogy ezen feltételeket az ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja.
 • A Felhasználó Szerződésenként legfeljebb 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) összeghatárig jogosult bankkártyás fizetés útján teljesíteni.
 • Banki átutalás esetén a Szolgáltató a Díjat a bankszámláján történő jóváírás időpontjában tekinti teljesítettnek.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását követően adja át az általa kiállított számla eredeti példányát a Felhasználó részére, illetve egyes esetekben a Szolgáltató a számla eredeti példányát a Felhasználó levelezési címére küldi meg.
 • A Felhasználó Termék megrendelésekor előleget fizethet. A Felhasználó által megfizetett előleget a Szolgáltató nem köteles visszafizetni, amennyiben a Felhasználó az 5. pont szerinti határidőben nem veszi át a Terméket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az így elvesztett előleg iránt nem jogosult a Szolgáltatóval szemben igényt támasztani.
 • Az 4. pont szerinti tárolási díj mértéke megkezdett naponként bruttó 1.000,- Ft, melyet a Felhasználó a Díjjal együtt köteles megfizetni.
6. A honlapon folytatott tevékenység

A webáruház főként Skoda típusú személy és kisteher (Pick-up, Praktik) gépkocsi alkatrészeket és felszerelési cikkeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek, de az adatokat, képeket folyamatosan frissítjük.

A megjelenített termékek online, a webáruházi alkalmazáson keresztül rendelhetőek meg!

A Szolgáltató abban az esetben jogosult eltérő árakat alkalmazni, ha a terméket a Felhasználó személyesen az üzlethelységben, nem a webáruház szoftverén keresztül szeretné megvásárolni!

A termékek árai a házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák.

 

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

7. Felhasználási feltételek

7.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A honlapon található termékeket a fényképek és a leírás által tudja beazonosítani. Amennyiben kételye támadna a termékek egyezősége felől, hogy valóban jó-e az autójába, akkor biztosítja a Szolgáltató felé a 2000 évjárat utáni gépkocsijának 17 jegyű pontos alvázszámát (kivéve Felicia), vagy segítséget kér a Szolgáltatótól írásos, vagy telefonos formában.

Az alvázszám lekérdezés csak a gyári széria tartozékok ellenőrzésére szolgál! Ha Ön nem széria tartozékokat rendel, akkor az alvázszám lekérdezés nem lehetséges!

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, továbbá a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

7.2. Szerzői jogokA honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

8. A honlapon történő vásárlás

8.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

8.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

8.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére csak magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

8.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

8.5. Számla

A Szolgáltató alapértelmezetten papíralapú számlát állít ki.

A megrendelés során a Felhasználó választhat, hogy a számlát elektronikus csatornán keresztül kéri.   Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail-ben küldi meg a számlát, mely aláírás és pecsét nélkül is hiteles, de csak nyomtatott formában érvényes.

Elektronikus csatornán megküldött számla esetén a Vevő felelőssége, hogy saját maga nyomtatja ki a számláját!

A papíralapú számlát a Felhasználó a küldött csomagban találja meg, vagy személyesen az üzlethelyiségben veheti át.

Kérésre bármikor elküldjük elektronikusan, PDF kiterjesztésű fájl formátumban is.

 

8.6.  Fizetés

   8.6.1.      Készpénzzel a helyszínen

A felhasználó alapértelmezett fizetési lehetősége.

   8.6.2.      Bankkártyával a helyszínen

Amennyiben a technikai feltételek adottak, a felhasználónak van lehetősége bankkártyás fizetési lehetősége.

Jelenleg az American Express bankkártyát a rendszerünk nem tudja elfogadni!

   8.6.3.      Előre utalás

Amennyiben az előre utalást választja, akkor a postaköltségen tud takarékoskodni. Ebben az esetben a csomagot csak az összeg bankszámla számunkra történő megérkezése után tudjuk feladni.
A feladási díj a csomag értékétől és a súlyától is függ. Ezért csomagolás után tudunk pontos összeget mondani arra, hogy mekkora összeget kell Önnek átutalnia. A válasz e-mail-ben küldjük a pontos összeget és a bankszámlaszámunkat!

   8.6.4.        Utánvét

Fizetés a csomag átvételekor készpénzzel vagy bankkártyával a szállítónak. Az MPL szállítási módnál a bankkártyás fizetés esetenként készpénz felvételnek minősülhet!

8.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

Minden féle csomagszállítás esetén, a Felhasználó minden esetben köteles ellenőrizni a csomag- és tartalmának sértetlenségét (sértetlennek látszó csomagolásban is lehet szállítás közben megsérült törött áru), mielőtt átveszi rendelését. Az ellenőrzés során a külsérelmi nyomok mellett győződjön meg a termék sértetlen belső állapotáról is, annak mozgatásával, forgatásával. Belső sérülések lehetnek a leszakadó alkatrészek, melyek nagyobb ütés által letörhetnek, mozognak. Ez azért fontos, mert a Felhasználó aláírásával nem csak a kézbesítés teljesítését igazolja, hanem a sérülésmentes átvételt is. Emiatt, ha utólag kiderül, hogy a dobozban lévő termék törötten érkezett, a szállító cég nem fogja vállalni érte a felelősséget, ezért kártérítést sem fog fizetni. Amennyiben nem tudja személyesen átvenni a csomagot, kérjük, tájékoztassa meghatalmazottját a fentiekről! Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

   8.7.1.        Személyes átvétel

A megrendelt és visszaigazolt terméket félretesszük a Felhasználónak a székhelyünkön az egyeztetett időpontig, de maximum két hétig, így a Felhasználónak lehetősége van személyes átvételre a székhelyünkön (2141 Csömör, hrsz: 019/3. (2143 Kistarcsa, Határ út 5.)) nyitvatartási időn belül (Hétfő – Péntek: 8:00-tól 17:00-ig).

Amennyiben a megrendelt termékeket két héten belül nem veszik át, akkor a megrendelést töröljük. Ha továbbra is igényt tart a megrendelt alkatrészre, akkor újbóli megrendelés szükséges. A két megrendelés között árkülönbség lehetséges!

   8.7.2.        Pick Pack Pont (PPP)

A csomag szállítás feltételei az alábbi linken elérhetőek el:

http://www.pickpackpont.hu/kezbesites

A csomag aktuális helyzetéről a http://www.pickpackpont.hu/ weboldalon tájékozódhat.

A Pick Pack Pont szállítási módnál kérjük, hogy a rendeléskor ügyeljenek arra, hogy a csomag mérete ne haladja meg az 50x50x50cm-t és a 20kg-ot!

Szállítási határidő a feladás napjától számítva 3-5 munkanap!

A csomag átvételi pontra érkezéséről a PPP küld értesítő e-mailt!

Az értesítő e-mail megérkezése után a küldemény 5 munkanapig átvehető a megjelölt árushelyen!

   8.7.3.        Posta csomag

Termékeink egy részét az MPL (Magyar Posta Logisztika) szállítja ki.

 A csomagok kiszállítása munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik.

 A Felhasználó más szállítási címet is megadhat, mint a regisztrációkor megadott lakcím. (pl.: munkahely)

 Ha a futár a megadott címen nem talál senkit akkor a következő munkanapon újra megkísérli a kiszállítást, sikertelenség esetén a küldemény 5 napig átvehető a területileg illetékes postán.

A csomag aktuális helyzetéről az alábbi linken tájékozódhat, ill. a regisztrációnál megadott telefonszámon a Posta SMS-t vagy e-mail-t küld.

http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

Az MPL-nél a feladási díj változik a csomag méretétől, a súlyától és az értékétől!

Szállítási határidő a feladás napjától számítva 1-2 munkanap!

   8.7.4.        FOXPOST csomagautomaták

A csomag szállítás feltételei az alábbi linken elérhetőek:

http://www.foxpost.hu/gyik/

A FOXPOST szállítási módnál kérjük, hogy a rendeléskor ügyeljenek arra, hogy a csomag mérete ne haladja meg az 62x60x36cm-t és a 25kg-ot!

Szállítási határidő a feladás napjától számítva 2-3 munkanap!

A FOXPOST hétvégén nem szállít csomagokat, tehát ha péntek délután feladunk egy csomagot, azt leghamarabb csak a következő munkanapon szállítják át a cél automatához!

A csomag átvételi pontra érkezéséről a FOXPOST küld értesítő SMS-t!

Az értesítő SMS megérkezése után a küldemény 3 napig átvehető a megjelölt automatánál!

   8.7.5.        GLS futárszolgálat

A GLS-sel feladott csomagok gyorsan és biztonságban megérkeznek.

Megbízható csomagszállítás rövid határidőkkel - ez a GLS egyik erőssége. A belföldi csomagok a feladást követő munkanapon kézbesítésre kerülnek.

A GLS hétfőtől-péntekig normál munkaidőben kézbesíti a csomagokat. Ha a feladónak nincs külön árubiztosítása, a GLS a törvényi kötelezettség vállaláson túl minden csomagot biztosít, max. 50.000 forint áruértékig.

A termékek különböző kiegészítő szolgáltatásokkal kombinálhatók, ami azt jelenti, hogy a GLS minden szállítási követelménynek megfelel.

A címzett e-mailen vagy SMS-ben értesül a csomag feladásáról.

   8.7.6.        DSB futárszolgálat

Nagy méretű alkatrészeket is szállító cég.

Nincs maximált csomagsúly korlátozás, azonban felhívjuk a figyelmét, hogy vidéki feladási cím esetén, kérjük egyedileg érdeklődjön a szállítás megvalósíthatóságáról, amennyiben a csomag mérete meghaladja a 120x60x70 cm méretet.

Üzemanyagfelár és útdíj nem kerül felszámításra.

A fuvardíj a küldemény teljes súlya/cím alapján kerül kiszámításra.

Több darabos küldemény második darabjától számítva minden egyes csomagra plusz 200 Ft+áfa operációs díjat számítunk fel.

 

 

A Szolgáltató - eltérő megállapodás hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsájtani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 

9. Elállási jog

9.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ebben a pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Felhasználó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Felhasználót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ebben a pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak a portós és az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni! A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli!

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9.2. A Felhasználót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású termék adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta. 

9.3. Hibás ár

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" vagy "1" Ft-os árra vagy bruttó árnál a nettó ár feltüntetése ...stb. , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától.

10. Szavatosság

 

10.1.          Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Felhasználói szerződés esetén a Szolgáltató, mint kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.

Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Használt termékek esetén ez a határidő egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

10.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és az ezt módosító 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Továbbá az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet és az ezt módosító 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A kormányrendelet felsorolt fogyasztási cikkek tekintetében az eladási ártól függően a kötelező jótállás 1-3 év közötti, melynek kezdő időpontja a termék a Felhasználónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha a Felhasználó/Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Szolgáltatás igénybe vétele esetében a jótállás időtartama hat hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 9. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

10.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Skodri Kft.

Levelezési cím: 2141 Csömör, hrsz 019/3.

Telefonszám: +36-1/405-7769

E-mail cím: skodrikft@gmail.com

 

Az érvényesítésre vonatkozó rendelet: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.


11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Felhasználói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Skodri Kft.

Levelezési cím: 2141 Csömör, hrsz 019/3.

Telefonszám: +36-1/405-7769

E-mail cím: skodrikft@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló Felhasználói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület):

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Elérhetőségei:

székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881 

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php,

vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Panasz elektronikus beadása: PMKIK hivatali kapun keresztül,

PMKIKBEKEL KRID: 560351920

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
12. Egyéb

12.1.  ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

12.2.  Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.02.17.

Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés

A SKODRI Gépjármű-javító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2141 Csömör, hrsz: 019/3., adószám: 28953289-2-13) (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.skodapatika.hu, https://www.skodaalkatresz.hu, https://www.skodaszerviz.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.skodapatika.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az Adatkezelési tájékoztató hatályos példánya elérhető nyomtatott verzióban Szolgáltató telephelyén.

Az Adatkezelési tájékoztató Szolgáltató telephelyén üzemelő alkatrészüzlet és gépjármű szerviz tevékenységének adatkezelését is szabályozza.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő és elérhetőségei

Név: SKODRI Gépjármű-javító és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2141 Csömör, hrsz: 019/3.

e-mail: skodrikft@gmail.com

Telefon: +36-1/405-7769

Fogalom meghatározások
 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Adatkezelések

A SKODRI Kft. üzleti partnereként tájékoztatom, hogy társaságunk is kezel személyes adatokat, így adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősülünk kereskedelmi és gépjármű javító- karbantartási tevékenységeink során, amely megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének a (GDPR) General Data Protection Regulation-nak. A rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szól és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos szigorú szabályokat fekteti le az adatkezelők és adatfeldolgozók részére.

 

Cégünk adatvédelmi tisztviselője, aki a GDPR szabályoknak való megfelelésért felelős:

 

Neve: Tóthné Kári Ildikó

Elérhetősége: skodrikft@gmail.com, 06-1-4057769

 

Csömör, 2021.02.19.

Tárhely-szolgáltató
 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  INTEGRITY Kft.
  Székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.
  Telefonszám: +36 (1) 450-2660
  Postázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
  E-mail: office@integrity.hu

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, a megrendelések feldolgozása, a szolgáltatás nyújtása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése
 1. Weboldalakra jellemző cookie-k
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

Az adatkezelés időtartama az Addthis cookie-k esetén 2 évig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziókövetés használata
 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/
A Google Analytics alkalmazása
 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység
 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 2141 Csömör, hrsz: 019/3.,
 • e-mail útján: skodapatika@gmail.com  e-mail címen,
 • telefonon: +36-1/405-7769 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet, aktuális információkat küldeni.
Közösségi oldalak
 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 2. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
 1. Az adatkezelés célja:a könyvviteli elszámolásokat közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok kiállítása és nyilvántartása.
 2. A kezelt személyes adatok típusa: a könyvviteli elszámolásokat közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok, mint vevő neve, címe, számla kelte, teljesítés időpontja, fizetési határidő, termék vagy szolgáltatás neve, mennyisége, ellenértéke.
 3. Az adatkezelés jogalapja:az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).
 4. Az adatkezelés időtartama: a bizonylat kiállításától számított legfeljebb 8 év a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 5. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. Az adatok hiányában nem tudjuk a Megrendelést feldolgozni.
 6. Az adatok törlésének módja:a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül az adatkezelő elvégzi a törlést.
 7. Adattovábbítás:a könyvelést végző és a számviteli elszámolásokat kezelő munkatársak felé.

Adattovábbítás joglapja: az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés
 1. Az adatkezelés célja: panaszos ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából.
 2. A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, postacím, telefonszám, személyi igazolvány szám.
 3. Az adatkezelés jogalapja:Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).
 4. Az adatkezelés időtartama:jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított legfeljebb 5 évig (jogszabályi határidő).
 5. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:az adatok megadása az ügy beazonosításának és a panasz feldolgozásának, illetve az ügy elintézésének előfeltétele. Amennyiben nem adja meg az adatokat, az adott ügyet, panaszt nem tudjuk feldolgozni.
 6. Az adatok törlésének módja:a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül az adatkezelő elvégzi a törlést.
 7. Adattovábbítás:ügyfélszolgálati munkatársak felé, alternatív vitarendezést igénybe vevők adatai az illetékes Tanácsadó Testületnek kerülnek átadásra, valamint ügyvéd, szakértő felé az ügy kezeléséhez szükséges adatok.

Adattovábbítás joglapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

Telephelyi biztonsági kamera adatkezelés
 1. Az adatkezelés célja: vagyonbiztonsági okokból a Skodri Kft. 2141 Csömör 019/3 helyrajzi szám alatti telephelyén biztonsági kamerák kerültek elhelyezésre. A kamerák pontos elhelyezkedése a helyszínen kerül megismertetésre. Az adatkezelés a vagyon védelme érdekében a munkaidőn kívüli, a riasztó rendszer élesített állapotában és annak időtartama alatt a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a területre engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, vizsgálata.
 2. A kezelt személyes adatok típusa: a riasztó rendszer aktivált állapota alatt a telephely területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
 3. Az adatkezelés jogalapja:a telephely és az ott tárolt anyagok készletek, gépjárművek vagyonvédelme, a Szolgáltatónak jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.
 4. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 30 nap.
 5. Az adatok törlésének módja: a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül a kamera rendszer automatikusan elvégzi a törlést.
 6. Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Adattovábbítás joglapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Jelentkezés álláshirdetésre
 1. Az adatkezelés célja: meghirdetett álláspályázatokra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel, az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása.
 2. A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, a jelentkezésben, ahhoz mellékelt vagy külön megadott önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok (javasoljuk nem megadni olyan adatokat, melyek irrelevánsak, így fénykép, nem, néven kívüli egyéb személyes azonosítók stb., életkort csak akkor szükséges megadni, ha a jelentkező 18 év alatti).
 3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).
 4. Az adatkezelés időtartama:Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított legfeljebb 1 évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.
 5. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az adatok megadása a munkaerő-kiválasztási folyamatban való részvétel feltétele. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tudjuk ezen folyamatba felvenni.
 6. Az adatok törlésének módja:a fent meghatározott időtartam elteltével külön kérés nélkül az adatkezelő elvégzi a törlést.
 7. Adattovábbítás: a munkaerő kiválasztási folyamatban résztvevő munkatársak.

Adattovábbítás joglapja: az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai
 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

    2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

    3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

    4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

    5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

   6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

   7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

   8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.